เกี่ยวกับเราAbout Us
ภาพรวมของกลุ่ม
ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 TOROAN INTERNATIONAL มีสำนักงานใหญ่ในฮ่องกง โดยมีสาขาตรงในสหรัฐอเมริกา วานูอาตู และซิดนีย์ ออสเตรเลีย ,(Company Number:14465357)

TOROAN INTERNATIONAL ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและยอมรับกฎระเบียบของตลาดการเงินกระแสหลักทั่วโลก

นอกเหนือจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของตลาดการเงินโลกแล้ว BLOOMS MARKETS LIMITED ยังได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาทางการเงินหลายแห่งเพื่อศึกษาโอกาสและแนวโน้มของตลาดที่กระตือรือร้น และจัดหาผลิตภัณฑ์ที่สะดวกและให้ผลกำไรแก่นักลงทุนมากขึ้น